Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Caravanele de ocupare profesională

Începând cu luna aprile 2015, vom pleca în două caravane de promovare a ocupării profesionale. Acestea vor avea o durată de câte 5 zile în fiecare regiune de dezvoltare acoperită de proiect: Centru, Vest, Nord-Vest și Nord-Est. Evenimentele de informare din cadrul caravanei vor aduce împreună tineri, inclusiv membrii grupului ţintă care participă sau au participat la programele de calificare, ucenicie sau antreprenoriat dezvoltate în cadrul proiectului, angajatori din zona de interes şi reprezentanţi ai autorităţilor publice cu atribuţii directe sau conexe în ceea ce privește creşterea gradului de ocupare a tinerilor. Urmăriți această secțiune, unde vom publica din timp datele evenimentelor și traseul celor două caravane. Vă așteptăm!

Parteneri Bpi Assoc Feg