Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Examen pentru absolvirea cursului de ospătar, orașul Victoria, Brașov

Pe 6 decembrie 2014 a fost organizat examenul cursului de calificare în meseria de ospătar/ vânzător în unități de alimentație publică, care s-a derulat în orașul Victoria din județul Brașov. Sesiunea de examinare a început la ora 10.00, cu proba teoretică. După colectarea foilor de răspuns s-a desfășurat proba practică. Toți cei 25 de cursanți au promovat ambele probe cu note mari.

Parteneri Bpi Assoc Feg